• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  Naša webová stránka používa cookies a iné technológie, aby ste mali čo najlepší zážitok z prehliadania.

  Nastavenia súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

  Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies.
  ISCAR Slovakia
  info@iscar.sk

  Vyhlásenie o ochrane súkromia

  Vaše súkromie, ako aj ochrana všetkých vašich osobných informácií sú pre nás životne dôležité. Zaväzujeme sa zabezpečiť ich primeranou starostlivosťou a pomocou primerane dostupných prostriedkov.

  Osobné údaje

  [indicate the brand name] môže zhromažďovať určité osobné údaje, ako napríklad meno, e-mailovú adresu, krajinu pobytu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste sa rozhodli zdieľať počas používania tejto stránky.

  NIE STE POVINNÝ POSKYTNÚŤ AKÉKOĽVEK OSOBNÉ ÚDAJE, hoci sa môžu vyžadovať v súvislosti so službami a/alebo využívaním funkcií tejto stránky, ako napríklad nakupovanie a získavanie aktualizovaných informácií týkajúcich sa produktov [indicate the brand name] .

  Kontrolór

  [indicate the brand name] bude vystupovať ako kontrolór osobných informácií, ktoré odovzdáte počas používania tejto stránky. Pre používateľov v rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska bude kontaktnou stranou pre akékoľvek otázky súvisiace s ochranou súkromia IMC International Metalworking Companies B.V. Pre všetkých ostatných používateľov mimo EÚ, [indicate the brand name] bude kontaktnou stranou pre otázky súvisiace s ochranou súkromia.

  Právne základy a účely a spracovanie osobných údajov

  Vaše osobné údaje môžeme spracovať okrem iného na základe (i) plnenia zmluvy; (ii) legitímneho záujmu; (iii) dodržania zákonnej povinnosti alebo (iv) vášho súhlasu. Ak sú vaše osobné údaje spracované iba na základe súhlasu, máte vždy právo vziať späť svoj súhlas.

  Vaše osobné údaje môžeme spracovať pre nasledujúce účely:
  • Informácie môžeme používať na štatistické a marketingové účely, aby sme analyzovali a spracovali vaše preferencie a rôzne potreby a aby sme vás kontaktovali s cieľom poskytnúť vám podrobnosti a funkcie súvisiace s našimi produktmi, našimi službami a/alebo obsahom našej stránky.
  • Ďalej môžeme používať informácie, ak to vyžaduje príslušný zákon alebo v priebehu súdneho konania.
  • Naša stránka môže zhromažďovať určité informácie o používaní, napríklad čísla a frekvenciu návštevníkov našej stránky. Tieto informácie môžeme použiť len súhrnne, aby sme mohli zlepšiť prístup, dostupnosť, rôzne funkcie a obsah našej stránky a aby sme sa uistili, že sa na ňu môže obrátiť a používať ju čo najviac používateľov ako je to možné.
  Môžeme využiť niektoré technológie, ktoré spracovávajú štatistické údaje a poskytujú informácie o počte návštevníkov našej stránky, o spôsoboch prístupu na stránku a o čase návštevy našej stránky. Tieto technológie nepoužívame na zhromažďovanie osobne identifikovateľných informácií, ani nepoužívame žiadne iné údaje, ktoré sme získali spolu s ďalšími osobne identifikovateľnými informáciami pre akékoľvek iné účely.

  Môžeme taktiež využívať funkcie internetových služieb 'Google Analytics'. pre viac informácií o službe 'Google Analytics' a Vašich právach navštívte www.google.com/policies/privacy/partners .

  Doba uchovania

  Osobné údaje, ktoré poskytnete si uchovávame, kým je váš účet aktívny alebo ak je to potrebné, na poskytovanie služieb týkajúcich sa nákupov uskutočnených prostredníctvom tejto stránky, ak zákon nevyžaduje dlhšie uchovanie vašich osobných údajov.

  POKRAČOVANIE POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO JEJ ČASTI PREDSTAVUJE VAŠE POTVRDENIE, ŽE STE SI PREČÍTALI A POROZUMELI VYHLÁSENIU O OCHRANE SÚKROMIA.

  Vaše práva

  V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré môžeme spracovať, máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:
  1. Právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú;
  2. Právo požiadať o nápravu alebo opravu vašich osobných údajov;
  3. Právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú;
  4. Právo žiadať o obmedzenie spracovania;
  5. Právo požadovať prenosnosť údajov;
  6. Právo namietať proti profilovaniu;
  7. Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu;
  8. Právo vziať späť svoj súhlas.
  Vyššie uvedené práva sa môžu uplatniť podaním žiadosti na: info@iscar.sk . Posúdime, či budeme môcť vyhovieť vašej žiadosti. Včas vám poskytneme vhodnú odpoveď na vašu žiadosť.

  Akékoľvek informácie, ktoré sme dostali v súvislosti s transakciou alebo dohodou s vami, ktoré sme od vás obdržali cez internet, sú všeobecne považované za dôverné informácie, pokiaľ tieto informácie už nie sú verejne dostupné alebo nie sú dôvernej povahy.

  Zdieľanie osobných údajov

  Môžeme zdieľať osobné údaje spracované v dôsledku použitia tejto stránky s inými členmi skupiny IMC, ktoré sa majú použiť na tie isté účely, na ktoré boli tieto osobné údaje pôvodne zhromaždené. Môžeme tiež zdieľať informácie s našimi autorizovanými distribútormi a/alebo predajcami s cieľom uľahčiť transakcie, ktoré by ste si mohli želať s nami uskutočniť, s cieľom lepšie uspokojiť vaše potreby. Okrem vyššie uvedených skutočností nezverejňujeme žiadne informácie, ktoré od vás dostaneme inej tretej strane bez vášho predchádzajúceho súhlasu, ani nepredávame alebo neprenajímame žiadne informácie, ktoré sme od vás obdržali. Takéto zdieľanie osobných údajov sa môže uskutočniť s tretími stranami, ktoré sa buď nachádzajú v Izraeli, krajina, ktorá zabezpečuje „primeranú úroveň ochrany“ v rámci GDPR, alebo s tretím stranám, ktorých spolupráca s ISCAR Slovakia zahŕňa Štandardné zmluvné doložky, ako sa vyžaduje podľa GDPR, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany osobných údajov.

  Kontakt

  Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto vyhláseniu o ochrane súkromia a/alebo k spracovaniu osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom [insert contact details] .

  © IMC International Metalworking Companies B.V. Všetky práva vyhradené [Apríl 2018]

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved