TECHKNOW

Resize
X


LOGIQ tool range

ISCAR introduces a new standard in cutting tool excellence with the LOGIQ range of tooling solutions. Designed to perform essential tasks in the most efficient possible method, LOGIQ tools achieve stable, vibration free machining with higher repeatability. LOGIQ-inspired tools reflect ISCAR’s commitment to deliver high quality products that increase productivity and profitability.

ISCAR ROTAČNÉ & NEROTAČNÉ KATALÓGY 
Apps pre mobilné aplikácie
ISCAR rezné parametre
Priamy vstup do rezných parametrov

ISCAR produktívne geomerie
upgradujte svoje súčastné rezné nástroje
Nástrojový poradca ITA
Nájdite najlepší nástroj a rezné podmienky

Terms of Use and Legal Disclaimer    Vyhlásenie o ochrane súkromia
© ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Slovensko (Iscar.sk) Všetky práva vyhradené.