Contact Us

kontaktujte nás
Prosím , špecifikujte Váš záujem:

Odporúčané náradie
Riešenie problému
Aktualizovaná zlepšená technológia
Náhrada-equivalent ISCAR
Zúčasniť sa na technickom seminári
Univerzálny
Použitie:

CUT-GRIP -Zapichovanie a sústruženie
SELF-GRIP - Upichovanie a zapichovanie
HELIFACE - Čelné sústruženie
ISO Sústruženie
ISCAR Závitovanie
ISCAR Vŕtanie
ISCAR Frézovanie
Oboznámte nás s Vašimi požiadavkami:
Chceli by ste , aby Vás navštívil náš odchodný zástupca
Terms of Use and Legal Disclaimer    Vyhlásenie o ochrane súkromia
© ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Slovensko (Iscar.sk) Všetky práva vyhradené.