Nové 80º kosoštvorcové doštičky s reznou v skrutkovici pre vysoké množstvo odobratého materiálu

ISCAR predstavuje doštičky CNMX 1207..-HTW.
Nové doštičky majú v radiálnom smere reznú hranu v skrutkovici a značne pozitívnu reznú geometriu. Kombinácia týchto skutočností značne znižuje rezné sily.
Doštičká má naviac dohladzovaciu geometriu (Wiper) pre vyššiu kvalitu opracovaného povrchu aj pri zvýšených hodnotách posuvov, čo v mnohých prípadoch eliminuje dokončovacie operácie. Tvarový uhol 80° poskytuje zvýšenú tuhosť. Doštičky CNMX sú konštruované pre ťažké aplikácie obrábania.
Môžu byť osadené v každom štandardnom držiaku pre doštičky CNMG, treba však vymeniť podložku za TCH4. Pre aplikácie ťažkého obrábania sú odporúčané držiaky firmy ISCAR s hornou úpinkou (R-clamp).
Terms of Use and Legal Disclaimer    Vyhlásenie o ochrane súkromia
© ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Slovensko (Iscar.sk) Všetky práva vyhradené.