TECHKNOW

Resize
NEW FAQ ADDED
X
Hlboké otvory sú definované pomerom priemeru otvoru k jeho dĺžke.
O hlbokom vŕtaní hovoríme ak je tento pomer v rozsahu od 10xD až po 150xD.
Existujú 3 hlavné metódy pre hlboké vŕtnie:
Delové vrtáky
STS (Single tube system - jednotrubkový systém)
DTS (Double tube system - dvoj trubkový systém)

Terms of Use and Legal Disclaimer    Vyhlásenie o ochrane súkromia
© ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Slovensko (Iscar.sk) Všetky práva vyhradené.